Ogólnopolska Akcja Społeczna

Ogólnopolska akcja społeczna – bądź na mapie aplikacji
Polska na wózku

Podniesienie świadomości samorządów i przedsiębiorców nt. barier architektonicznych poprzez stworzenie mapy miejsc przyjaznych rodzicom z dziećmi i osobom niepełnosprawny.

Mobilne narzędzie dla osób poszukujących miejsc przystosowanych dla osób poruszających się na wózku i rodziców z dziećmi.

Każde miejsce użyteczności publicznej (urząd, dworzec, itp.) oraz lokale usługowe mogą przystąpić do akcji bezpłatnie i znaleźć się na przyjaznej mapie.

Kontakt

Napisz do nas

Partnerami akcji są

Zgłoś swój lokal/miejsce

użyteczności publicznej do akcji